Dostosuj wydruk

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Miasto Puławy informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 129/2018/D/OZ z dnia 22.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

       

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2018.05.25

czystemiasto.pulawy.eu