Dostosuj wydruk

Bezpłatne usuwanie azbestu - nabór wniosków

Bezpłatne usuwanie azbestu - nabór wniosków

Wydział Ochrony Środowiska Informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Puławy należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów stanowiących własność  gminy Miasto Puławy lub przez nią administrowanych.

Dofinansowanie obejmuje działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych oraz zgromadzonych na działkach gruntowych z terenu Miasta Puławy.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku (wzór w załączeniu). Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Środki na realizację powyższego zadania przyznane zostały gminie Miasto Puławy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania obejmie 100% kosztów kwalifikowanych  tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% będzie pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”.

Więcej informacji:
Wydział Ochrony Środowiska
Pokój nr 20 (parter), tel. 81 458 60 88 lub 81 458 60 89

 

 

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2017.02.16

czystemiasto.pulawy.eu