Dostosuj wydruk

Nabór wniosków - kanalizacja sanitarna

Nabór wniosków -  kanalizacja sanitarna

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 września 2017 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i prawnym dotacji na powyższy cel określa Uchwała Nr X/126/11 Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniona Uchwałą Nr XII/139/11 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2011 r.

Wysokość dotacji na jedno przedsięwzięcie stanowi 50% kosztów poniesionych na realizację budowy przyłącza tj. odcinka przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (rys. 1), a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości.

prz

Rys. 1. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (źródło: http://warunkibudowlane.pl).

 

 

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2017.02.09

czystemiasto.pulawy.eu