Dostosuj wydruk

Sprawozdanie za okres 2015-2016

Sprawozdanie za okres 2015-2016

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z przebiegu realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla gminy Miasto Puławy na lata 2011-2032" za okres 2015-2016.

Celem wykonania sprawozdania jest ocena stanu realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Miasto Puławy na lata 2011-2032”. Sprawozdanie odnosi się do postępów w realizacji zadań, które związane są z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Puławy, w latach 2015 - 2016.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2017.01.27

czystemiasto.pulawy.eu