Dostosuj wydruk

Ilość usuniętego azbestu w 2016 roku

Ilość usuniętego azbestu w 2016 roku

 

W 2016 roku usunięto z terenu miasta Puławy łącznie 48,59 Mg wyrobów azbestowo-cementowych, pochodzących z 37 nieruchomości, z tego 36 nieruchomości należało do osób fizycznych, jedna należała do gminy Miasto Puławy. Z tego 27,03 Mg to materiały zawierające azbest zdemontowane i usunięte z dachów, a 21,56 Mg to odpady zawierające azbest usunięte z działek gruntowych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta było realizowane dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (w wysokości 14 960,26 zł) oraz w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2016.12.02

czystemiasto.pulawy.eu