Dostosuj wydruk

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Puławy

 

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjętego Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. informuję, że dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych została przyznana Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „PLON”, z siedzibą przy ul. Rybackiej 3 w Puławach.

Dotacja celowa w wysokości 15000,00 zł została udzielona na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie zewnętrznej elewacji budynku świetlicy ROD „PLON”.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2016.10.26

czystemiasto.pulawy.eu