Dostosuj wydruk

Usuń azbest bezpłatnie

Usuń azbest bezpłatnie

Wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 roku.

Azbest jest jednym z najgroźniejszych minerałów wykorzystywanych przez ludzi. Ze względu na swoje właściwości i naturalną niezniszczalność może w otoczeniu człowieka utrzymywać się przez nieograniczony czas. Jeśli nie zostanie w sposób bezpieczny usunięty i zutylizowany, może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu.

Przed działaniem azbestu można się uchronić – azbest zdemontowany zgodnie z przepisami, przez uprawnione do tego firmy, dobrze zabezpieczony i przetransportowany na wyznaczone składowiska przestaje być zagrożeniem.

Do tej pory usunięto z terenu miasta Puławy ok. 550 Mg odpadów zawierających azbest.

Ilość usuniętego azbestu w poszczególnych latach:

W 2015 r. z terenu miasta Puławy usunięto łącznie 66,11 Mg wyrobów azbestowo-cementowych pochodzących z 46 nieruchomości, należących do osób fizycznych. Z tego 15,62 Mg to materiały zawierające azbest zdemontowane i usunięte z dachów, a 50,49 Mg to odpady zawierające azbest usunięte z działek gruntowych.

W 2016 r. z terenu miasta Puławy usunięto łącznie 48,59 Mg wyrobów azbestowo-cementowych pochodzących z 37 nieruchomości, z tego 36 nieruchomości należało do osób fizycznych, jedna należała do gminy Miasto Puławy. Z tego 27,03 Mg to materiały zawierające azbest zdemontowane i usunięte z dachów, a  21,56 Mg to odpady zawierające azbest usunięte z działek gruntowych.

W 2017 r. z terenu miasta Puławy usunięto łącznie 33,88 Mg wyrobów azbestowo-cementowych pochodzących z 17 nieruchomości, należących do osób fizycznych. Z tego 8,37 Mg to materiały zawierające azbest zdemontowane i usunięte z dachów, a 25,51 Mg to odpady zawierające azbest usunięte z działek gruntowych.

W 2018 r. z terenu miasta Puławy usunięto łącznie 53,40 Mg wyrobów azbestowo-cementowych pochodzących z 31 nieruchomości. Z tego 8,30 Mg to materiały zawierające azbest zdemontowane i usunięte z dachów, a  45,10 Mg to odpady zawierające azbest usunięte z działek gruntowych.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Informacje o trwających programach oraz zasadach udzielania dotacji zamieszczone są pod adresem: http://czystemiasto.pulawy.eu/informacje/azbest,1190.

 

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2016.04.29

czystemiasto.pulawy.eu