Dostosuj wydruk

Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach

Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach

Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach

Zbiórka w podziale:

przy założeniu:

Częstotliwość odbioru:

Zabudowa jednorodzinna:

System obejmuje również:

Zbieranie akcyjne:

W ramach systemu powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy z terenu miasta w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli bez dodatkowych opłat oddawać odpady powstałe w gospodarstwach domowych.

Przedsiębiorcy dostarczający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów będą wnosić za ich przyjęcie opłatę.

Odpady przyjmowane w PSZOKu:

autor: Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.03

czystemiasto.pulawy.eu