PSZOK - informacja o odbiorze odpadów - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

PSZOK - informacja o odbiorze odpadów

data aktualizacji: ponad rok temu 27.03.2020, odsłon: 2183, ~Ewelina Borawska

Obowiązujący od 20 marca w Polsce stan epidemii  i związane z tym zalecenia o pozostanie w domach, skłoniły wielu mieszkańców do prac porządkowych w domach i ogrodach. W związku z powyższym, uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

OGŁOSZENIE

ZUK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 30 marca 2020 r. w dotychczasowych godzinach otwarcia, uruchamia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.

PSZOK CZYNNY BĘDZIE W SPOSÓB OGRANICZONY.
PRZYJĘCIE ODPADÓW , UZALEŻNIONE JEST OD KAŻDORAZOWEGO ZGŁOSZENIA I USTALENIA TERMINU WIZYTY BEZPOŚREDNIO Z DYSPOZYTOREM


POD NUMEREM TELEFONU 663 761 555


ZWRACAMY SIĘ O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE WW. ZASADY.

OSOBY BEZ ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE W PSZOK.

Powyższa zasada podyktowana jest ogłoszonym stanem  zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością uniknięcia lub ścisłego ograniczenia bezpośrednich kontaktów zainteresowanych stron.

 

Jakie odpady przyjmowane są w PSZOK?

W punkcie przyjmowane są wyłącznie: opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali (puszki), opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.), opakowania ze szkła, zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa), odpady wielkogabarytowe, popiół.

Odpady oddawane do PSZOK powinny być posegregowane pod względem rodzaju. Odpady ciekłe należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach, aby możliwa była ich klasyfikacja.

 

+ 9 głosów: 10 (90%) 1 -
Udostępnij na Google+