Podsumowanie akcji Sprzątanie Puław. - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Podsumowanie akcji Sprzątanie Puław.

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2015, odsłon: 1080, ~Administrator

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom biorącym udział w akcji Sprzątanie Puław zorganizowanej w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata w dniu 18 września 2015 r. W wyniku akcji posprzątane zostały wybrane tereny Miasta: 

  • las za cmentarzem na ul. Piaskowej, 
  • okolice Mariny, 
  • odcinek od ulicy Ceglanej do ul. Pięknej, 
  • ścieżka pomiędzy ulicami Skowieszyńską i Saperów Kaniowskich, 
  • Park Czartoryskich. 

Po przeprowadzonej akcji uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjno – edukacyjnym w Parku Czartoryskich . Dla wolontariuszy przygotowano poczęstunek, szkolenia ekologiczne z zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalny, gry i zabawy plenerowe.  

Akcja "Sprzątanie Puław" jest organizowana regularnie, co roku, na terenie Miasta Puławy. Jej celem jest aktywna edukacja nt. zasad segregacji odpadów, kształtowanie postaw odpowiedzialności za otaczające nas środowisko oraz integrację społeczną. 

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości" na zlecenie gminy Miasto Puławy.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+