Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla ROD - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla ROD

data aktualizacji: ponad rok temu 4.12.2018, odsłon: 677, ~Aneta Kuszyk-Baran

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Puławy

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjętego Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. informuję, że dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w 2018 roku została przyznana Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Włostowice”, z siedzibą przy ul. Norblina w Puławach.

Dotacja celowa w wysokości 15000,00 zł została udzielona na dofinansowanie zadania polegającego na budowie instalacji elektrycznej na terenie ROD „Włostowice” (ułożono kable zasilające oraz wybudowano złącza kablowe) na podstawie umowy nr OŚ.190.2018 z dnia 22.05.2018 r.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+