Ogłoszenie o naborze wniosków - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie o naborze wniosków

data aktualizacji: ponad rok temu 19.06.2017, odsłon: 619, ~Anna Kamela

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy związanych z:

- ochroną wód polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej,

- ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.


Wnioski przyjmowane będą w terminie od 26 czerwca do 30 września 2017 r.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy” przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/358/17 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2543 z dnia 5 czerwca 2017 r.


Regulamin oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puławy. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 81 458 61 30, 81 458 60 32.

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+