ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 23.01.2020, odsłon: 6418, ~Łukasz Kołodziej

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach.

STAWKI OPŁAT

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 r. wynoszą:

  • 22 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 50 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
  • 80,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

(podstawia prawna -  uchwała nr XIII/130/19 Rady Miasta Puławy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., poz. 7338)

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać tak jak dotychczas - miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty:

  • przelewem na indywidualny nr konta bankowego (numery kont pozostają bez zmian),
  • gotówką w kasie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok:

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań jednorodzinnych.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań wielorodzinnych.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej (formularz deklaracji nie uległ zmianie).

Uwaga!

Deklarację należy składać tylko w przypadku:

  • zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.

 

 

Załączniki

+ 6 głosów: 8 (75%) 2 -
Udostępnij na Google+