Odnawialne źródła energii w Puławach - informacja - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Odnawialne źródła energii w Puławach - informacja

data aktualizacji: ponad rok temu 18.04.2016, odsłon: 4435, ~Paweł Wójcik

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany wytycznych dla konkursu Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzona modyfikacja dotyczy wzrostu poziomu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych typu on-grid (instalacja otwarta) z poziomu 65% do 85%. Udział własny mieszkańca wynosi wtedy minimum 15% kosztów kwalifikowanych netto.

Ponadto Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o uznaniu podatku VAT, w projektach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020, za wydatek niekwalifikowalny.

W związku z powyższym informujemy o wydłużeniu terminu składania ankiet dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy”

Ankiety można składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby, które złożyły ankiety we wcześniejszym terminie będą miały możliwość zmiany zadeklarowanego typu instalacji fotowoltaicznych z systemów typu off-grid (instalacja zamknięta) na instalacje typu on-grid (instalacja otwarta) podczas wizji lokalnych przeprowadzonych przez firmę, której zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej.

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych będzie możliwe po otrzymaniu przez Miasto Puławy dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 IV Oś Priorytetowa Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr telefonu 81 458 6089, 81 458 6193, 81 458 6088,

lub w pok. nr 20, 210 w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

 

PONIŻEJ ANKIETA DO POBRANIA

Załączniki

+ 5 głosów: 5 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+