Kontynuacja projektu gospodarowania odpadami azbestowymi - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Kontynuacja projektu gospodarowania odpadami azbestowymi

data aktualizacji: ponad rok temu 1.10.2015, odsłon: 1201, ~Administrator

Prezydent Miasta Puławy informuje o kontynuacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi. 

Projekt przewiduje dla mieszkańców możliwość uzyskania dofinansowania 100% kosztów związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych albo kosztów związanych z transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych (w przypadku odpadów usuniętych z dachu tzw. zalegających/składowanych). 

Dofinansowanie obejmuje jedynie koszty usunięcia wyrobów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych lub azbestu zalegającego na terenie nieruchomości. Wnioski będą przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy pok. 20 (parter) w terminie od 2 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. z realizacją zadań w 2016 r. 

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 pok. 20 (parter) lub pod nr tel. 81 458 60 89 lub 458 60 95 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl, gdzie można pobrać również wnioski.

Załączniki

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+