Interwencja - odebranie zaniedbanych zwierząt - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Interwencja - odebranie zaniedbanych zwierząt

data aktualizacji: 3 miesiące temu 22.01.2019, odsłon: 1470, ~Łukasz Kołodziej

W dniu 22 stycznia Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Straży Miejskiej w asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Puławach, w obecności przedstawiciela Państwowej Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Puławach oraz przedstawiciela Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa dokonali odbioru stada kóz w liczbie 39 sztuk. Powodem czasowego odbioru zwierząt były rażące warunki w jakich przebywały zwierzęta zagrażające ich zdrowiu i życiu (naruszenie art.: . 6 ust. 2 pkt 7, 10, 17. ustawy o ochronie zwierząt)Posiadacz stada nie zabezpieczył odpowiedniego schronienia zapewniającego ochronę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy o ochronie zwierząt. Stado nie zostało zabezpieczone przed ewentualnym atakiem zwierzyny dzikiej. Zwierzętom nie zapewniono odpowiedniego pokarmu i wody. Brakowało  rejestracji siedziby stada w Centralnej Bazie Danych ARiMR, brak zgłoszonego uboju na użytek własny oraz oznakowania zwierząt z gatunku kozy.Stado często przebywało bez opiekuna na terenie całej Wólki Profeckiej oraz w pobliżu dróg, stanowiąc zagrożenie dla otoczenia. Pojedyncze zwierzęta zaplątane były w powrozy uwiązane na nogach  szyi i rogach co utrudniało poruszanie się i zmuszało zwierzę  do przebywania w nienaturalnej pozycji. Ponadto niektóre osobniki posiadały wrośnięte w kończyny powrozy co spowodowało ich widoczne uszkodzenie. Na posesji znajdowały się odpady poubojowe. Brak współpracy z posiadaczem stada w kwestii poprawy warunków bytowych zwierząt gospodarskich, który pomimo licznych interwencji nie podjął żadnych czynności zmierzających do zapewnienia zwierzętom godnych warunków bytowych.


Zwierzęta zostały przekazane do gospodarstwa rolnego, z którym Miasto podpisało stosowną umowę. Gospodarstwo zostało skontrolowane przez przedstawiciela Państwowej Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Puławach. Na miejscu lekarz weterynarii oceni stan zdrowotny stada.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt koszty utrzymania stada w gospodarstwie rolnym obciążają Miasto Puławy, można jednak obciążyć nimi dotychczasowego opiekuna w przypadku stosownego orzeczenia sądu. Szacuje się, że dzienny koszt utrzymania całego stada zwierząt wyniesie ok. 250 zł.  Sprawa sądowa może się toczyć nawet do 6 miesięcy, co zwiększy koszt do 45 000 zł.


+ 18 głosów: 20 (90%) 2 -
Udostępnij na Google+