Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

data aktualizacji: ponad rok temu 23.06.2013, odsłon: 929, ~Administrator

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych

 

 

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) informujemy: 

 

 

 

 

  • osiągnięty w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 54,3 %,
  • osiągnięty w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  wynosi 19,9 %.

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+