Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji

data aktualizacji: ponad rok temu 18.02.2016, odsłon: 3598, ~Magdalena Woźniakowska

Uprzejmie informujemy, że w budżecie Miasta Puławy na 2016 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy. Zasady przyznawania osobom fizycznym i prawnym dotacji na powyższy cel określa Uchwała Nr X/126/11 Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniona Uchwałą Nr XII/139/11 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2011 r.

 Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 września 2016 r.

Wysokość dotacji na jedno przedsięwzięcie stanowi 50% kosztów poniesionych na realizację budowy przyłącza tj. odcinka przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (rys. 1), a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości.

prz

Rys. 1. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (źródło: http://warunkibudowlane.pl).

Załączniki

+ 4 głosów: 4 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+