Bezpłatne usuwanie azbestu, nabór wniosków 2016 - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Bezpłatne usuwanie azbestu, nabór wniosków 2016

data aktualizacji: ponad rok temu 18.02.2016, odsłon: 3179, ~Paweł Wójcik

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz zgromadzonych na działkach gruntowych z terenu gminy Miasto Puławy należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów stanowiących własność  gminy Miasto Puławy lub przez nią administrowanych.

Dofinansowanie obejmuje działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

Środki na realizację powyższego przedsięwzięcia przyznane zostały gminie Miasto Puławy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania obejmie 100% kosztów kwalifikowanych  tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% będzie pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”.

Więcej informacji:
Wydział Ochrony Środowiska

Pokój nr 20 (parter), tel. 81 458 60 88 lub 81 458 60 89

 

 

 

Załączniki

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+