Ankieta dla mieszkańców- odnawialne źródła energii - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ankieta dla mieszkańców- odnawialne źródła energii

data aktualizacji: ponad rok temu 23.02.2016, odsłon: 6113, ~Paweł Wójcik
(fot. pixabay)

Miasto Puławy prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii Europejskiej.

            Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety (dotyczy mieszkańców Puław). Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do opracowania stosownego wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL).

            Zgodnie z RPO WL dofinansowanie takiego projektu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Na podstawie obserwacji rynku średni koszt poszczególnych urządzeń wynosi odpowiednio:

  • kolektory słoneczne – 14.000,00 zł;
  • piece na biomasę – 18.000,00 zł;
  • panele fotowoltaiczne – 22.000,00 zł.

(ostateczny koszt inwestycji będzie znany dopiero po udzieleniu zamówienia wykonawcy usługi, wyłonionemu w wyniku postępowania przetargowego).

Panele fotowoltaiczne będą dostępne tylko w systemie zamkniętym z koniecznością magazynowania nadmiaru wyprodukowanej energii (bez możliwości odsprzedawania jej do sieci). W przypadku uzyskania dotacji na piece grzewcze opalane biomasą (np. peletem) właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zdemontowania posiadanego pieca na paliwo stałe (np. na węgiel).

Do projektu włączone zostaną jedynie osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec gminy Miasto Puławy.

 Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5 w terminie do 14 marca 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod nr telefonu 81 458 6089, 81 458 6193, 81 458 6088,

lub w pok. nr 20, 210 w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

PONIŻEJ ANKIETA DO POBRANIA

Załączniki

+ 26 głosów: 28 (93%) 2 -
Udostępnij na Google+